Søking om varmehjelpemidler

Hvem kan søke?

NAV dekker varmehjelpemidler for flere diagnoser, blant annet raynauds fenomen (likfingre).

Nedenfor vises en enkel prosedyre for søking om varmehjelpemidler.

søknadsgraf_Png Big_edited_edited.jpg