top of page

Minitech samarbeider med Birgit Skarstein!


Vi er glade for å ha fått til et samarbeid med Birgit, som allerede er godt kjent med produktene våre.

Hun er nå i full gang med forberedelser til ro-VM i neste uke.


venstre: Birgit Skarstein, høyre: Kjetil Aasbakken

#minitechas #varmehjelpemidler #bestpåkaldtvær #birgitskarstein #idrett #langrenn #roing

233 visninger
bottom of page