top of page

Veiledning

Hvem kan søke?

Ref: Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper—utarbeidet av Rikstrygdeverket, Arbeids og rehabiliteringsdivisjonen.

 

”Det gis stønad til hansker/votter/sko/sokker og såler med varmeelement dersom sykdom gjør at vedkommende har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne på grunn av anfall av blodåresammentrekninger i fingre/tær som utløses av kulde, og fører til unormal blekhet og cyanose. I utgangspunktet gis det et sett utendørs vintersko. Tilstanden vil kunne foreligge ved primær arteriosklerose, vaskulitter og vasospasme i en eller annen form, samt ved en rekke andre sykdommer som leddgikt, systemisk lupus erythematosus, kryofibrinogenemi etc., eller ved svekket muskelfunksjon, for eksempel visse former for cerebral parese, polio o.a. Det skal alltid foreligge anbefaling med diagnose fra lege og det skal alltid vurderes om andre rimeligere hjelpemidler kan avhjelpe funksjonshemmingen.”

”Det er hjelpemiddelsentralens personell, i samråd med brukerne og kommunehelsetjenesten som skal definere produkter opp mot brukernes behov. Individuell tilpasning utføres hos oss etter oppgitte og innsendte opplysninger om bruker.”

 

Ta derfor kontakt med din fastlege, ergoterapeut eller fysioterapeut i din kommune. Ergoterapeuter står bak de fleste anbefalinger og søknader om hjelpemidler til hjelpemiddelsentralene. Ergoterapeuter er den yrkesgruppen som har størst påvirkning på valg av hjelpemidler til funksjonshemmede.

Rammeavtale med NAV

Minitech har nå vært gjennom en anbudsrunde med NAV. Vi er glade for å kunne informere om at vi fikk leveringen på mange av varmehjelpemidlene. Alle brukere som har krav på varmehjelpemidler kan søke om våre produkter.

 

Alle våre varmehjelpemiddler er sertifisert ihht EUs medisinske krav om klassifisering under klasse IIb som sikrer pasienter med manglende eller nedsatt følelse, og som ikke kan gi uttrykk eller reagere på normalt vis.

Din lokale ergoterapeut, fysioterapeut eller din fastlege kan søke for deg.

 

Ta kontakt med din kommune for å få informasjon om hvordan du går frem, eller snakk med din fastlege. Fagpersoner ved ditt sykehus kan også hjelpe deg.

Hvis dere har spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss.

bottom of page