Tilpasning

Utprøving av utstyr

Vi vet at noen ganger kan det være vanskelig å finne ut hva som er hensiktsmessig og den beste løsningen for brukeren. Ta kontakt med oss, og vi hjelper deg med å finne en god løsning. I de fleste tilfellene er det ikke behov for utprøving når det gjelder standard produkter, men skulle det likevel være nødvendig med spesialtilpassing eller tilrettelegging, er vi behjelpelig med dette.